.

.

DRAMES LITÚRGICS
6 d'agost 2011,10 de la nit

al claustre.10€

Cicle de drames litúrgics medievals al monestir de Santa Maria de l’Estany 2006-2010. Direcció i dramatúrgia de Josep Maria Miró (XXXIV Premi Born; actualment treballant al TNC) i Marc Artigau (premis 2009 Ciutat de Sagunt i Ramon Vinyes) La proposta combina teatre, música i gest-dansa per transmetre des de una visió actual textos que ja eren dramatitzats en els temples en l’edat mitjana.