.

.

QUARTET I QUINTET


dissabte 25 de juliol
10 de la nit
a l’església
10€

Pau Albert, flauta; Oriol Codina, clarinet; 
Humbert Rovira, violí; Gabriel Coll, violí;
Maria Amorós, viola; Marçal Ayats, violoncel


Obres de Mozart i Brahms