.

.

4 de juliol, Balada de l'holandès errant. Gerard Horta i Triulet. 10 de la nit al claustre